Dnevni ritam za 10 satni program

  • 7:00 – 8:00 – dolazak djece u vrtić i slobodna igra
  • 8:00 – 8:30 – higijena priprema za doručak doručak
  • 8:30 – 10:30 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima
  • 10:30 – 11:00 – voćni međuobrok
  • 11:00 – 12:00 – individualne aktivnosti
  • 12:00 – 12:30 – higijena priprema za ručak ručak
  • 12:30 – 14:30 – priprema za dnevni odmor (spavanje), pospremanje krevetića
  • 14:30 – 15:00 – užina
  • 15:00 – 17:00 – mirne igre po slobodnom izboru i odlazak kućama