Sastav Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gradac

Dana 10.11.2021.g.  konstituirano  je  Upravno vijeće  Dječjeg  vrtića ˝Gradac˝ u  sastavu: 1. Anita Lasić , – predsjednica UV-a (Općina Gradac); 2. Marija Lozina – potpredsjednica UV-a (Općina Gradac); 3. Mija Knezović – član UV-a (Općina Gradac); 4. Zrinka Kostanić – član UV-a (predstavnik odgojitelja); 5. Jelena Mateljak – član UV-a (predstavnik roditelja);