Obavijest o izboru kandidata po natječaju za prijem u radni odnos – kuhar

Scan_2024_01_26_14_42_56_970

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića “Gradac”

Scan_2024_01_26_14_42_56_970

RJEŠENJE O UPISU- NAKNADNI UPISI

Scan_2024_01_19_06_33_34_651

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NAKNADNE UPISE U DJEČJI VRTIĆ „GRADAC”

e upisi obavijest naknadni upisi