UPISI 2024./2025.

Dokumentacija vezana uz upise u Dječji vrtić “Gradac” za pedagošku godinu 2024/2025. Odluka o upisu djece u DV Gradac za pedagošku godinu 2024./2025. E-upisi obavijest 2024./2025. Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje 2024./2025.

Pročitajte više

NATJEČAJ RAVNATELJ/ICA ožujak 2024.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice DV Gradac ožujak 2024.

Pročitajte više

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA ožujak 2024.

Natječaj za odgojitelje/ice 03/2024.- 1 izvršitelj

Pročitajte više

Dnevni ritam za 6 satni program 7:00 – 8:00 – dolazak djece u vrtić i slobodna igra 8:00 – 10:00 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima 10:00 – 10:30 – higijena priprema za doručak doručak 10:30 – 11:30 – individualne aktivnosti 11:30 – 12:00 – voćni međuobrok 12:00 – 13:00 – mirne igre po slobodnom izboru i odlazak kućama

Pročitajte više