UPISI 2024./2025.

Dokumentacija vezana uz upise u Dječji vrtić “Gradac” za pedagošku godinu 2024/2025. Odluka o upisu djece u DV Gradac za pedagošku godinu 2024./2025. E-upisi obavijest 2024./2025. Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje 2024./2025.

Pročitajte više

NATJEČAJ RAVNATELJ/ICA ožujak 2024.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice DV Gradac ožujak 2024.

Pročitajte više

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA ožujak 2024.

Natječaj za odgojitelje/ice 03/2024.- 1 izvršitelj

Pročitajte više

Dnevni ritam 10 satnog programa Jedan dan boravka djece u vrtiću bi izgledao kako slijedi : 7:00 – 8:oo – dolazak djece u vrtić i slobodna igra; 8:00 – 8:30 – higijena , priprema za doručak , doručak; 8:30 – 10:30 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija , materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima; 10:30 – 11:00 – voćni međuobrok; 11:00 – 12:00 – individualne aktivnosti; 12:00 – 12:30 – higijena , […]

Pročitajte više