Poštovani, pripredili smo Financijski izvještaj za 2016. godinu.

Možete ga preuzeti ovdje.

Dragi roditelji, objavili smo naše nove internet stranice! Nadamo se da Vam se dopadaju!

lis
27
0

Vrtić Gradac

Vrtić Gradac je idealno mjesto za rast i razvoj vaše djece! Više o nama pročitajte ovdje: DV Gradac.

Dječji vrtić gradac je moderna ustanova sa stručnim kadrom, to je mjesto gdje će Vašoj djeci biti lijepo, a Vi ćete se osjećati sigurni što su vam djeca kod nekoga u koga imate povjerenja.

lis
21
0

Upis djeteta u vrtić

Djeca se upisuju u vrtić putem prijavnice; molimo roditelje da pročitaju naš kurikulum kurikulum i kućni red te pročitaju obavijest za roditelje.

Svi dokumenti su dostupini na stranici s dokumentima.

lis
21
0

Odgojno obrazovni rad

Unapređenje i oblikovanje poticajnog materijalnog, socijalnog i vremenskog okruženja prostora skupine te oblikovanje novih zajedničkih prostora u funkciji igre i učenja djece. Primjena suvremenih procesa učenja i proširenje istih na nivou cijele ustanove.

  • prostor soba strukturirati i mijenjati tijekom godine na način da je transparentan i omogućuje različite oblike grupiranja djece, druženja, osamljivanje, različite interakcije i komunikacije
  • obogaćivanje centara kvantitetom i kvalitetom materijala planiranim i izrađenim
    u suradnji s djecom
  • stvaranje suradničkog ozračja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa: dijete-dijete; odrasli-dijete i odrasli-odrasli
  • osposobljavanje i osvještavanje za bolje slušanje i razumijevanje djece
lis
10
0

Predškolski odgoj

Vrtićki kurikulum je razrađen po odgojno-obrazovnim programima. Bitni zadaci odgojno-obrazovnog rada proizlaze iz evaluacije rada prethodne pedagoške godine.

Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece polaze od stvarnih potreba djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti, koja se nalazi u stalnoj interakciji s fizičkim i društvenim okruženjem, što čini bitan faktor djetetovog vlastitog razvoja.

U funkcionalnom smislu cjelovitih programa, koji ima za cilj poticanje i razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta (tjelesnih, umnih, osjećajnih i društvenih), razvijamo i pojedinačne specijalizirane, komplementarne, interesne programe s ciljem poticanja razvoja pojedinih djetetovih sposobnosti.